Mẫu câu giao tiếp tiếng anh chủ đề Nghiên cứu thị trường-Tiếng Anh thương mại

Thứ Sáu, 21/07/2017, 15:23 GMT+7

Tôi được nghe nhiều điều tuyệt vời về công ty của bạn.

972. I am very optimistic about the market opportunities in China.

Tôi lạc quan về cơ hội thị trường ở Trung Quốc.

973. Based on our initial market research, the findings are very positive.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường ban đầu, kết quả rất tích cực.

974. I have witnessed firsthand its phenomenal growth.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển lạ thường.

975.Our target market is large corporation and government agencies.

Mục tiêu thị trường của chúng ta là các công ty lớn và các cơ quan chính phủ.

976. They have the most need for our computers.

Hầu hết họ cần sử dụng máy tính của chúng tôi.

977. This is our most recently developed product.

Đây là sản phẩm phát triển gần đây nhất của chúng tôi.

978. This product is doing very well in foreign countries.

Sản phẩm này đang bán rất chạy ở các nước trên thế giới.

979. Our product is competitive in the international market.

Sản phẩm của chúng tôi đang cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

980. The distinction of our product is its light weight.

Nét khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi rất ít.

Nguồn: http://nghiencuuthitruong.com.vn/mau-cau-giao-tiep-tieng-anh-chu-de-nghien-cuu-thi-truong-tieng-anh-thuong-mai-171.html

Tags: tiếng anh nghiên cứu thị trường, thuật ngữ tiếng anh nghiên cứu thị trường
SieuThiMuaBanNhanh.com / Mua bán với mạng xã hội
Tags: tiếng anh nghiên cứu thị trường, thuật ngữ tiếng anh nghiên cứu thị trường
SieuThiMuaBanNhanh.com / Mua bán với mạng xã hội

In poster

Xưởng in tranh canvas (17/11/2017 16:32)